BE.PRESENTER
Prezentacje biznesowe

Be.Presenter / Prezentacje biznesowe

Opis programu

Coraz więcej partnerów biznesowych czy grup networkingowych oczekuje szybkiego, skutecznego i merytorycznego przedstawiania: siebie, firmy, oferty, produktu czy usługi. Jedni zwracają większą uwagę na formę, inni na treść przekazu. Bywają takie sytuacje biznesowe gdzie trudno przekazać złożoność merytoryczną – wtedy forma wydaje się być kluczowa, innym razem treść ma największe znaczenie. W trakcie warsztatu poruszymy oba te aspekty.

Cele

  • „Zaciekawiacze” czyli co buduje uwagę, uważność, koncentrację i interakcję z audytorium (do 15-tu osób)
  • Rozwijanie umiejętności elastycznego docierania do zróżnicowanych „typów” odbiorców podczas prezentacji
  • Większa świadomość wpływu treści, metody, kontekstu, środowiska i osoby na przekaz podczas prezentacji

Program

  • Lista zaciekawiaczy prezentacyjnych wraz z przykładami biznesowymi
  • Autodiagnoza osobistych preferencji i stylu prowadzenia prezentacji biznesowych
  • Praktyczne ćwiczenie różnych aspektów zwiększających efektywność prezentacji Głos / Ciało / Przestrzeń / Rekwizyty
  • To samo na wiele sposobów – rozwijanie osobistej elastyczności w prezentowaniu tej samej treści w różny sposób
  • Trudni uczestnicy – przegląd strategii radzenia sobie z różnymi osobowościami podczas wystąpień

Sprawdź pozostałe szkolenia: