BE.COMMUNICATOR
Komunikacja

Be.Communicator / Komunikacja

Opis programu

Radzenie sobie z własnymi emocjami oraz wpływ na emocje innych to umiejętność stosowana nie tylko w biznesie ale również w życiu codziennym. Rozpoznawanie emocji, kontenerowanie emocji oraz asertywność w kontakcie z drugą osobą w wielu przypadkach stanowią o sukcesie lub porażce biznesowej. To podstawowa umiejętność budowania, rozwijania i czasem kończenia relacji. Rozwijamy ją przez całe życie – głównie w oparciu o zdobywane doświadczenie relacji z innymi ludźmi. Często intuicyjnie korzystamy z całego repertuaru narzędzi – od prostych: pytania, parafraza do nieco bardziej finezyjnych: metafora, obraz, afirmacja. To szkolenie porządkuje, systematyzuje i rozwija umiejętności efektywniejszego komunikowania się z innymi.

Cele

  • Podniesienie umiejętności efektywnej komunikacji w sytuacjach rozmów indywidualnych
  • Większa elastyczność w świadomym wyborze szybszego sposobu na osiągnięcie celu komunikacji
  • Zwiększenie pewności, że komunikat nadawany i odbierany ma właściwą i precyzyjną intencję
  • Lepsze radzenie sobie w relacjach z partnerami biznesowymi

Program

Szkolenie, które rozwija przede wszystkim elastyczność oraz pewność dotarcia komunikatu zgodnego z intencją nadawcy.

  • Przegląd narzędzi komunikacji podczas krótkich praktycznych ćwiczeń
  • Pytania – jako kierunek zwiększający odkrywanie i odczytywanie intencji nadawcy/odbiorcy
  • Komunikacyjne radzenie sobie z dystraktorami komunikacyjnymi
  • Praktyczne ćwiczenia wspierające budowanie jednoznacznego i precyzyjnego komunikatu
  • Informacja zwrotna jak istotne źródło rozumienia komunikatu w relacjach biznesowych
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna – praktyczne rozwijanie umiejętności łączenia przestrzeni w celu efektywniejszego procesu wymiany informacji

Sprawdź pozostałe szkolenia: